Privacy beleid

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als HaarlemseWinkels.nl wordt bezocht, verzamelen wij gegevens over het bezoek. Wij verzamelen anoniem uw IP-adres, besturingssysteem, en de internetbrowser die wordt gebruikt. Wij analyseren deze gegevens voor statistieken en verbetering van onze website. Lees hierover meer in de cookieverklaringBij gebruik voor één van onze diensten vragen wij om persoonsgegevens. Deze geven gebruiker direct aan ons via de website, e-mail, of telefoon.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor het uitoefenen van onze dienstverlening.
  • Om contact met u op te nemen als dit nodig voor onze dienstverlening.
  • Om u te informeren over veranderingen in onze diensten en producten.
  • Om onze website te beveiligen en verbeteren.

Wij verwerken hiervoor de volgende persoonsgegevens:

  • Als de gebruiker een bestelling via deze website plaatst dan hebben wij gegevens nodig voor het verwerken van de bestelling. Wij vragen om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Bij een aanmelding als aanbieder hebben wij gegevens nodig over de organisatie. Wij vragen om naam, adres en e-mailadres van de organisatie. Van de organisatie hebben wij ook minimaal het bankrekeningnummer en KVK-nummer nodig. Van organisaties die btw-plichtig zijn hebben wij ook het btw-nummer nodig. Van de contactpersoon van de organisatie vragen wij om naam, geslacht en e-mailadres.

Wij verwerken persoonsgegevens pas als de gebruiker er toestemming voor geeft, of omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming kan de toestemming altijd weer worden ingetrokken.

Hoe beveiligen we de gegevens?

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van de gebruikers beschermd blijft. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens van de gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Hieronder vallen maatregelen zoals encryptie, database restricties, pseudonimisering, en logging. Verder is er sprake van een informatiebeveiligingsbeleid en wordt er een register van verwerkingsactiviteiten bijgehouden, een toestemmingsregister en een datalekprocedure. Zo kunnen wij aantonen dat we aan de privacywetgeving voldoen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan echt nodig is. Daarna verwijderen we alle gegevens die we van u hebben of gebruiken wij alleen nog anoniem als wij deze nog nodig hebben voor financiële verantwoording. Voor back-ups gebruiken wij een bewaartermijn van 6 weken. Wij zijn volgens de wet verplicht bepaalde (persoons)gegevens 7 jaar te bewaren. Zoals de basisgegevens van Haarlemse Winkels voor een grootboek, verkoopadministratie, e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering en de debiteuren- en crediteurenadministratie. 

Met wie delen wij gegevens?

Gegevens delen wij alleen met andere partijen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Wij maken hierover afspraken met deze partijen. Verder werkt Haarlemsewinkels.nl samen met een hostingpartij en wordt er gebruik gemaakt van een boekhoud/administratiekantoor. Wij gebruiken ook derde partijen voor onze dienstverlening en het verzamelen van statistieken. Wij zijn gerechtigd om bezoekersaantallen en websitegebruik te analyseren en voor als statistieken te gebruiken. Dit doet wij alleen nadat gegevens anoniem gemaakt zijn. Lees hierover meer in de cookieverklaring.

Uw rechten

U hebt altijd het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wilt u uit ons systeem worden verwijderd, dan kunt u contact met ons opnemen op e-mailadres info@haarlemsewinkels.nl. Wij kunnen niet altijd alles verwijderen als we wettelijk verplicht zijn om gegevens te bewaren.

Vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over het gebruik van uw gegevens kunt u contact opnemen met onze medewerker gegevensbescherming op het e-mailadres info@haarlemsewinkels.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens- www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.